LOADING

Terms

 

King Casino er et merke som eies av Jupiter Gaming Ltd,et selskap underlagt lovene til De Jersey . Spillene på denne nettsiden driftes og opereres av Aspire Global International LTD .
Aspire Global International LTD og Firmaet er et selskap som er registrert på Malta med det formål å drive spill på Internett samt mobilprogrammer, under registreringsnummer C42296 og med registrert adresse på 135 High Street Sliema Malta. Firmaet er lisensiert og regulert av Malta Gaming Authority , under MGA/CRP/148/2007 utstedt 17. august 2009 (denne lisensen inkluderer selskapets tidligere lisenser, og viser gamle lisensnummer og lisensdatoer). Wir bieten Gaming-Dienste vom Typ 1, Typ 2 und Typ 3, das heißt, wir bieten Casino-Spiele, Wetten mit fixen Quoten und Bingo-Spiele. Die von Aspire Global International Ltd angebotenen Spiele werden von der MGA reguliert. Firmaet leverer spilltjenester på Internett og mobiltelefon til deg (the "firmaet-Services") i samsvar med de følgende vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbruker (the "Agreement"), som du må lese grundig i sin helhet før du bruker firmaet-tjenester eller -produkter. Vær oppmerksom på at denne Avtalen innebærer en juridisk bindende avtale mellom deg og firmaet. Ved å registrere deg på firmaet og/ eller ved å bruke NGIs Tjenester, samtykker du i at du bindes til denne Avtalen i sin helhet og uten forbehold. Dersom du ikke samtykker angående noen av bestemmelsene i denne Avtalen bør du umiddelbart stoppe din bruk av AGIs Tjenester og fjerne RVG Spillene fra din PC og din mobiltelefon.

Vennligst merk:

I tillegg til vilkårene i denne Avtalen må du gå gjennom vår sikkerhets- og personvernpolicy , policy for ansvarlig spill l , Rettferdig spill , utbetalingspolicy , og bonuspolicy , samt andre regler, retningslinjer og vilkår knyttet til spillene og kampanjer som finnes på vår nettside og/ eller på vår(e) mobilprogram(mer), som det er referert til i dette dokumentet, sammen med andre retningslinjer som vi kan gjøre deg oppmerksom på fra tid til annen.

 1. Definisjoner

  I denne avtale gjelder, hvis ikke noe annet blir klart angitt av sammenhengen:

  Gratis prøvespill Dette betyr en spillmodus som gjør det mulig for en innehaver av en spillerkonto å spille RVG-spillene ved å bruke firmaet Tjenester til øvelseformål. Spill i prøvemodus omfatter ingen innsats med ekte penger, og du kan verken vinne eller tape penger, men de samme spillereglene gjelder som under pengespill.
  RVG-spill Dette betyr gratis prøvespill og/eller pengespill som kan spilles av spillere som har en gyldig spillerkonto på vårt/våre webområde(r).
  Spillprosedyrer Dette betyr alle prosedyrer eller betingelser som er utstedt av firmaet i tillegg til denne Avtalen, og som bare gjelder for et bestemt RVG-spill i form av gratis prøvespill og/eller pengespill.
  Spillregler Dette betyr reglene som styrer alle gratis prøvespill og pengespill som bruker firmaet Services, inkludert alle relevante deler av denne Avtalen, og som er vist i spillprosedyrene for hvert relevant RVG-spill.
  Interaktivt system Dette betyr programvaren som brukes av firmaet Services for å aktivere og styre resultatet av gratis prøvespill og pengespill som tilbys av firmaet Services.
  Mobilprogram(mer) Dette betyr et hvilket som helst mobilprogram eid, drevet, tilknyttet eller holdt av firmaet og et hvilket som helst program eller datafil eller annet innhold hentet derfra, som det kreves at du har tilgang til eller på annet sett kan utnytte for at du skal ha mulighet til å delta I RVG Gratis Prøvespill og Pengespill;
  firmaet-Services skal bety firmaet sitt spillsystem for Internett på Websiden(e) og/eller Mobilprogram(mer), inkludert relaterte tjenester og spillaktiviteter, alt som tilbudt på diverse Webområder og/eller Mobilprogram(mer).
  Spill Dette betyr et kjøp med ekte penger av ett av våre RVG-spill med den hensikt å satse på Internett.
  Spiller Dette betyr en person som er over 18 år og har en gyldig spillerkonto hos firmaet med den hensikt å satse på Internett.
  Spillerkonto Dette betyr en personlig konto som opprettes av en enkeltperson, utelukkende for denne personen, og som ivaretas hos oss for at denne personen skal kunne spille RVG-spill ved å bruke firmaet Services, både for prøvespill og pengespill.
  Pengespill Dette består av en spillmodus som gjør det mulig for en innehaver av en spillkonto å spille RVG-spillene ved å bruke firmaet Services som innebærer satsing av ekte penger og mulighet for å vinne og tape ekte penger.
  RVG Dette betyr et individuelt tilbud om å foreta en satsing ved å bruke firmaet Services ved å kjøpe en tilfeldig generert verdirepresentasjon.
  RVG-spill Dette betyr gratis prøvespill og/eller pengespill som kan spilles av spillere som har en gyldig spillerkonto via firmaet Services.
  Oss, vi eller våre viser till firmaet og/eller datterselskaper, partnere, styremedlemmer, ledere og ansatte av firmaet.
  firmaet-partnere Skal vise til partnere, agenter, kontraktører og/eller forretningspartnere av firmaet., inkludert White Label Partners;
  Brukernavn og passord Dette betyr brukernavnet og passordet du velger når du registrerer deg for å bruke firmaet Services, som er personlig, og som bare du kan bruke til gratis prøvespill og pengespill.
  Webområde Dette betyr ethvert webområde som firmaet eier, driver, har tilknyttet eller er vert for, og ethvert program, enhver datafil eller ethvert annet innhold som er avledet av dette, som det er nødvendig for deg å få tilgang til eller bruke, og som gjør det mulig for deg å delta i RVG-spill med gratis prøvespill og pengespill.
  White Label Partner skal bety enhver instans som er eier av en Webside og/eller et mobilselskap som tilbyr visse funksjoner, eksempelvis markedsføring og promotering, i forbindelse med firmaet-tjenestene.
  Du, din eller bruker Dette henviser til brukeren av firmaet Services for gratis prøvespill og/eller pengespill.


 2. Juridisk samsvar

  2.1 Tilgjengeligheten av firmaet-tjenestene innebærer ikke noe tilbud eller noen invitasjon fra oss om å bruke firmaet Services hvis du bor i et land eller et område der slik bruk for tiden er forbudt ved lov, eller er under en jurisdiksjon der firmaet, etter eget skjønn, velger ikke å tilby firmaet Services.
  2.2 Du påtar deg hele ansvaret for å avgjøre om din bruk av firmaet Services er lovlig i landet/området der du bor, og/eller i alle land/områder der du logger deg på for å bruke firmaet Services. firmaet er ikke ansvarlig for noen ulovlig eller ikke godkjent bruk fra din side av firmaet Services siden vi ikke er i stand til å bekrefte lovligheten av bruk under alle jurisdiksjoner, og du har hele ansvaret for å bekrefte lovligheten av å bruke firmaet Services før du logger deg på firmaet Services. Kontakt juridiske rådgivere i den aktuelle jurisdiksjonen hvis du er i tvil om du har lov til å bruke firmaet Services ifølge lovene i jurisdiksjonen som gjelder deg.
  2.3 Vi forbeholder oss retten til når som helst å be deg om bevis på alderen din for å sikre at mindreårige ikke bruker firmaet Services. Vi forbeholder oss videre retten til å sperre eller slette din spillerkonto og utelukke deg midlertidig eller permanent fra å bruke firmaet-tjenestene hvis vi ikke får tilfredsstillende bevis på alder, eller hvis vi har mistanke om at du ikke er gammel nok. Hvis du ikke leverer tilfredsstillende dokumentasjon innen fem (5) dager fra vi ber om slikt bevis, blir din spillerkonto avsluttet, og du mister alle pengene på din spillerkonto. Beslutningen er endelig og bindende og kan ikke ankes. Videre forbehodler vi oss retten til å nekte og/eller begrense spill og/eller innsatser.
  2.4 Vi forbeholder oss retten til når som helst å be om bevis for din alder for å sikre at ikke mindreårige benytter seg av selskapets tjenester. Vi forbeholder oss videre retten til å suspendere eller kansellere din spillekonto og ekskludere deg, midlertidig eller permanent, fra selskapets tjenester, dersom bevis på alder ikke forelegges eller hvis vi mistenker at du er mindreårig, og tilfredsstillende bevis på alder ikke forelegges av deg innen fem (5) dager etter at vi etterspurt et slikt bevis,Spillerkontoen din blir lukket, gevinster går tapt og uttak returneres tilbake til kontoen pengene ble satt inn fra, vil din spillekonto bli stengt, og du vil miste alle midler i din spillekonto, en slik avgjørelse er bindene og er ikke mulig å anke.


 3. Immaterielle rettigheter

  3.1 For å unngå en hver tvil, firmaet eier eller lisenshaver for opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter og/eller det interaktive systemet og RVG-spillene som tilbys via firmaet Services. Spillere og mulige spillere oppnår ingen rettigheter til disse ved å bruke firmaet-tjenester og/eller vårt/våre webområde(r). I tillegg tilhører annet innhold forbundet med firmaet Services, inkludert, men ikke begrenset til, programvare, bilder, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst (the "Site and Mobile Content") firmaet eller et av deres selskaper og/eller deres lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett og/eller andre rettigheter. Spillere og mulige spillere er klar over og godtar at de bare har lov til å bruke firmaet-tjenestene og/eller webområdet/-områdene slik det uttrykkelig er angitt i denne Avtalen, og slike spillere og mulige spillere oppnår ingen rettigheter til Internettside-innhold og Mobil-innhold eller noen del av dette. Du kan under ingen omstendigheter bruke Internettside-innhold og Mobil-innhold uten skriftlig godkjenning fra firmaet på forhånd.
  3.2 Alt innhold og all bruk av firmaet Services er kun for personlig, ikke-kommersielt bruk. All annen bruk er strengt forbudt og du vil ene og alene være ansvarlig for enhver skade, kostnad eller utgift som oppstår ved eller i forbindelse med utøvelse av enhver forbudt aktivitet.


 4. Bruk av spillerkontoer

  Når du skal logge deg på og spille RVG-spill via firmaet Services, uansett om det gjelder gratis prøvespill eller pengespill, må du opprette en spillerkonto som deretter er din firmaet-identifikasjon så lenge du bruker firmaet Services.

  4.1 Når du personlig oppretter en spillerkonto, bekrefter og erkjenner du at:

  4.1.1 Du er minst 18 år gammel eller er myndig slik dette defineres av lovgivningen i jurisdiksjonen gjeldene for deg, og under lover gjeldende for deg.
  4.1.2 Du må oppgi all nødvendig informasjon for å åpne en spillerkonto. Denne skal innehodler navn, adresse, e-postadresse og/eller personlig telefonnummer. Detaljene du oppgav på registreringsskjemaet er korrekte, sanne og komplette. Det er Ditt ansvar å oppdatere Din Spillerkonto dersom Dine registreringsdetaljer endrer seg. Du sier deg herved uttrykkelig enig i at vi kan, etter eget forgodtbefinnende, dele noen eller alle detaljene gitt til oss via firmaet-tjenestene til firmaet-partnere for å utføre visse funksjoner som kreves for å levere firmaet-tjenestene, inkludert verifisering og autentisiteten til Dine personlige detaljer, og sende Deg promoterende materiale og informasjon relatert til NGIs og NGIs partnere sine produkter og tjenester. Vennligst se Vår personvernpolicy for ytterligere detaljer, som du herved aksepterer. Skulle noe av informasjonen Du oppgir til Oss være usann, unøyaktig, misledende eller på annen måtte ikke være komplett, vil Du ha brutt kontrakten og Vi reserverer oss retten til å avslutte Din Spillerkonto med umiddelbar virkning og/eller hindre Deg fra å bruke firmaet-tjenestene, i tillegg til eventuell annen handling Vi kan velge å foreta oss.
  4.1.3 Din firmaet-spillerkonto skal bare brukes av deg personlig, og penger som er satt inn på din spillerkonto, kan bare brukes til å spille via firmaet Services. Bekreftelsesprosedyrer kan bli utført når du gjør et innskudd til kontoen din. Du kan ikke bruke spillerkontoen din på vegne av en annen person. Du kan bare opprette én spillerkonto hos firmaet, og du skal bare bruke firmaet-tjenestene ved å benytte én slik spillerkonto. Enhver bruk av din spillerkonto skal utelukkende skje for dine egne private formål. Vi tar absolutt ikke noe ansvar for at tredjeparter får tilgang til spillerkontoen din, og vi skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap du får som et resultat av slik tilgang. All aktivering av din spillerkonto med bruk av riktig passord og brukernavn anses av oss som en gyldig tilgang fra din side til din spillerkonto. Hvis du blir klar over uautorisert bruk av din spillerkonto, har du plikt til å varsle oss straks, og vi vil sperre din spillerkonto i påvente av videre undersøkelser av slik uautorisert bruk.
  4.1.4 Det opparbeides ikke renter på penger som står på spillerkontoen din. Du vil ikke kunne satse ved å bruke firmaet-tjenestene hvis beløpet er høyere enn det totale pengebeløpet du har på din spillerkonto. Du skal ikke annse Aragon International Limited som en finansiell institusjon.
  4.1.5 Du er fullt ut ansvarlig for å betale alle beløp du skylder firmaet. Du godtar også at du ikke kommer til å fremsette tilbakebetalingskrav og/eller omgjøre noen betaling du har gjort til oss i forbindelse med firmaet-tjenester. Du vil gi oss erstatning for eventuelle tilbakebetalingskrav, betalingsnektelser eller omgjøring av betalinger du foretar, og eventuelle tap vi har som følge av dette.
  4.1.6 Du har ikke allerede en eksisterende spillekonto med Aspire Global International LTD i ditt navn og / eller ikke benytter deg av selskapets tjenester via en annens spillekonto ved å bruke kredittkortinformasjonen din. Skulle du prøve å åpne mer enn en spillekonto under ditt navn, eller et annet navn eller prøver å bruke selskapets tjenester via en annens spillekonto har vi rett til å umiddelbart stenge alle kontoene dine, beholde alle pengene på kontoene og utestenge deg fra fremtidig bruk av selskapets tjenester.
  4.1.7 Du er inneforstått med metodene, reglene og prosedyrene hos firmaet Services og Internett gambling generelt. Du forstår at det er ditt ansvar å forsikre deg om at detaljer angående innsatser og spill er korrekte. Du vil ikke begå handlinger eller vise holdninger som skader NGIs rykte.
  4.1.8 Du er ene og alene ansvarlig for bokføring, betaling og regnskapsføring overfor enhver relevant offentlig myndighet, skattemyndighet eller annen myndighet relatert til skatt eller annen avgift som kan pålegges premier utbetalt til deg. Du er ene og alene ansvarlig for ethvert telekommunikasjonsnettverk og tjenester for Internett-tilgang og annen samtykke og tillatelse nødvendig i forbindelse med ditt bruk av firmaet Tjenestene.
  4.1.9 Du er ene og alene ansvarlig for enhver tjeneste forbundet med telekommunikasjon eller nettverk- og internett-tilgang og annet samtykke og tillatelser som kreves i forbindelse med din bruk av firmaet Services.
  4.1.10 Du er ikke bosatt i USA.


  4.2 Du er ansvarlig for å behandle spillerkontoen din, inkludert brukernavnet og passordet, fortrolig og begrense tilgangen til datamaskinen din, og du godtar at du har ansvar for alle aktiviteter som skjer når spillerkontoen din brukes. Du må holde brukernavnet og passordet ditt hemmelig, og du må ikke fremlegge dem for noen annen person. For å behandle passordet og brukernavnet ditt fortrolig bør du følge disse sikkerhetstipsene:

  • Du må aldri skrive ned eller registrere brukernavnet eller passordet ditt på annen måte slik at andre kan forstå det.

  • Du må aldri røpe brukernavnet og passordet ditt for noen annen person.

  • Unngå brukernavn- og passordopplysninger som kan være enkle å gjette, for eksempel fødselsdager, telefonnumre, navn på partnere eller barn osv.

  • Informer oss umiddelbart (ved å kontakte vårt kundestøtteteam) om uautorisert tilgang til spillerkontoen din eller hvis du har mistanke om at andre kjenner brukernavnet og passordet ditt.

  4.3 Du har hele ansvaret for alle transaksjoner som utføres med spillerkontoen din ved bruk av ditt brukernavn og passord. Alle personer som identifiserer seg ved å oppgi ditt korrekte brukernavn og passord, antas av oss å være deg, og alle transaksjoner der ditt brukernavn og passord er blitt korrekt oppgitt, anses som gyldige og godkjent av deg.
  4.4 Selskapet beholder full autoritet når det gjelder utstedelse, vedlikehold og avslutning av spillekontoer hos selskapet. Kontraktmessige forpliktelser som allerede har blitt inngått vil imidlertid bli overholdt. Beslutningen fra selskapets ledelse i henhold til ethvert aspekt av en spillers konto og bruk av selskapets tjenester er endelig, bindende og skal ikke være åpen for vurdering eller klage.

  4.5. Inaktive kontoer:

  4.5.1. Hvis du ikke har logget deg på spillerkontoen din i tolv (12) sammenhengende måneder, blir spillerkontoen din betraktet som en "inaktiv konto". I så fall kontakter vi deg via e-post opptil en måned før din spillerkonto blir inaktiv for å varsle deg om at kontoen din er i ferd med å bli inaktiv.
  4.5.2 Når en konto blir inaktiv, belaster vi et månedlig vedlikeholdsgebyr på 50 kr fra saldoen på en slik inaktiv konto.
  4.5.3 Det første månedlige vedlikeholdsgebyret belastes i slutten av den første måneden, hvoretter kontoen din ble inaktiv. Det månedlige vedlikeholdsgebyret ikke belastes hvis det ikke er midler på den inaktive kontoen.”
  4.6 For å gjenopprette midler fra inaktive eller lukkede kontoer, kan spilleren logge inn når som helst og be om tilbaketrekking av eventuelle midler som er tilstede i kontoen. Før du lukker en konto, sørger vi for at alle midler har blitt utbetalt. Hvis kontoen er sperret på grunn av svindel, og kontoen har en gjenværende saldo, vil det bli utstedt på innskudd som er gjort, da gevinster vil bli fortapt av en spiller som bryter bruksvilkårene og / eller bonusvilkårene. Hvis en spiller bestemmer seg for å utestenge seg selv midlertidig, og det finnes en saldo på kontoen, eller ved forespørsel via e-post/live chat, vil midlene først bli tilgjengelige for spilleren når utestengelsen er avsluttet. Ved permanent utestengelse rådes spilleren til å be om utbetaling så snart forespørselen er mottatt.
  4.7 Det er ditt ansvar å sørge for at du leser og forstår alle regler og prosedyrer for spillene på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, spillregler og spillprosedyrer, før du spiller spill med ekte penger eller plasserer innsatser.
  4.8 Det er ikke tillatt å overføre og / eller skaffe spillekontoer til og fra andre spillere, og det er videre forbudt å overføre midler mellom spillekontoer.
  4.9 Du kan når som helst stenge kontoen din, og vi vil returnere alle pengene fra din spillekonto, med forbehold for fradrag for relevante uttakskostnader. For å stenge spillekontoen din, bør du kontakte kundestøtte i skriftlig form. Avslutningen av kontoen vil svare til oppsigelsen av våre vilkår og betingelser. Hvis årsaken bak kontoavslutningen er relatert til bekymringer om mulig spillavhengighet, skal spilleren oppgi dette. Metoden for tilbakebetaling vil være etter vårt eget skjønn. Enhver spiller som ber om å få kontoen stengt, vil gjennomgå en avslutningsprosedyre. Avslutningsprosedyren inkluderer å kontakte deg gjennom ulike kanaler for å klargjøre årsaken til forespørselen og spesifikk behandling for å løse mulige problemer for å forbedre kundetilfredsheten.
  4.10 Din spillekonto består av en saldo med ekte penger og en saldo med bonuspenger. Dersom du både har ekte penger og bonuspenger i din spillekonto, vil den neste innsatsen du gjør, bli tatt fra saldoen med ekte penger først. Hvis du plasserer en innsats hvor saldoen med ekte penger ikke er tilstrekkelig og du bruker bonuspenger til å dekke resten av innsatsen, vil gevinsten fra en slik innsats plassert av deg, bli betalt ut til deg i henhold til de ekte pengene og bonusmidlene du brukte til å plassere innsatsen. For eksempel, hvis du plasserer en innsats på 100kr (ti pund), hvorav en slik innsats består av 40 kr fra din saldo med ekte penger og 60 kr fra din bonussaldo og innsatsen har generert en gevinst på 300kr, vil din spillekonto bli kreditert med 120kr som ekte penger og 180kr som bonuspenger til din bonussaldo. Alle gevinster generert av bonuspenger vil være underlagt vilkårene i bonusbetingelsene. bonuspolicy
  4.11 Du kan velge å ekskludere deg fra å bruke selskapet for en gitt periode. For å blokkere tilgangen til selskapets tjenester kan du sende en e-post til [email protected]; Du kan velge frysefunksjonen som lar deg suspendere kontoen din. For ytterligere informasjon, se vår policy for ansvarlig spilling policy for ansvarlig spill


 5. Sikkerhetstiltak

  NGIs interaktive system er et sikkert miljø som bare gir en spiller tilgang til firmaet-tjenestene hvis denne spilleren har gått gjennom våre sikrede nettverk, der vi bruker moderne kryptering av data for brukernavn og passord. Du får ikke tilgang til firmaet Services uten å gå gjennom vår sikre kundepåloggingsprosess, og enhver spiller som omgår vårt interaktive system, vil bli saksøkt så langt loven tillater.

 6. UUlovlig bruk av firmaet Services

  6.1 Med dette bekrefter og erkjenner du at:

  6.1.1 Du setter ikke inn penger som kommer fra kriminelle og/eller uautoriserte aktiviteter.
  6.1.2 Du utfører ikke kriminelle aktiviteter og/eller har ikke tenkt å bruke spillerkontoen til slike aktiviteter.
  6.1.3 Du bruker ikke, har ikke tenkt å bruke eller har ikke tenkt å la andre personer bruke din spillerkonto relatert til firmaet Services til forbudte eller ulovlige aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til svindel eller hvitvasking av penger i henhold til lovene i din jurisdiksjon eller annen gjeldende lov i andre jurisdiksjoner.
  6.1.4 Kredittkort/ bankkort – detaljene, eller detaljer angående enhver annen betalingsmetode brukt ved innskudd av midler på din spillerkonto, gitt av deg ved registrering for bruk av firmaet Services, tilhører innehaveren av den registrerte spillerkontoen og slike kort rapporteres ikke som stjålet eller tapt. Uten å fravike det overnevnte, dersom du bruker et kredittkort/ bankkort eller enhver annen betalingsmetode som ikke står under ditt private og personlige navn, vil vi anta at du har fullstendig og tilstrekkelig samtykke fra den rette eier og/ eller personen hvis navn er brukt på betalingsverktøyet til å bruke betalingsverktøyet til formålet heri, i forkant av din avtale med oss.
  6.1.5 Du har ikke hatt noen spillerkonto hos oss som ble avsluttet eller sperret, og du har ikke varslet oss nå eller tidligere om at du er spilleavhengig.
  6.1.6 Du vil ikke bryte deg inn i, skaffe deg tilgang til eller forsøke å bryte deg inn i firmaet Services. I tilfeller der det foreligger mistanke om innbrudd i firmaet Services, avslutter vi spillerkontoen din umiddelbart, beslaglegger alle pengene på kontoen og varsler relevante myndigheter.
  6.1.7 Du skal ikke med hensikt koble deg fra et RVG-spill når du bruker firmaet Services. Hvis vi etter eget skjønn mener du har brutt denne bestemmelsen, kan vi avslutte din tilgang til firmaet Services umiddelbart og/eller sperre din spillerkonto. Hvis din spillerkonto blir avsluttet eller sperret under slike forhold, har vi ingen plikt til å gi deg refusjon for eventuelle penger som er på din spillerkonto.
  6.1.8 Du skal ikke være involvert i svindel, samarbeid, triksing eller annen ulovlig aktivitet for din egen eller tredjeparters deltakelse i noen av spillene.
  6.2 Hvis det blir forsøkt og/eller utført mistenkelige, upassende, bedragerske eller ulovlige aktiviteter gjennom bruk av firmaet Services, har vi rett til å avslutte og/eller sperre spillerkontoen din og beslaglegge alle pengene på kontoen. Vi forbeholder oss også retten til å oppgi alle opplysninger om din spillerkonto til de relevante myndighetene.
  6.3 Kunstig intelligens - roboter: I forbindelse med din bruk av tjenesten tillates du ikke å benytte noen former for programvare, som etter vår egen vurdering, finnes å være utstyrt med kunstig intelligens ("ki-programvare"). Vi utfører løpende gjennomgang og overvåkning av tjenestens for å avdekke bruk av ki-programvare. Finner vi grunnlag for å mistenke at slik programvare er benyttet, forbeholder vi oss retten til å bruke ethvert virkemiddel vi måtte finne passende. Dette inkluderer umiddelbar utestenging av den aktuelle brukeren, kansellering av brukerens konto og beslag av midler på brukerens konto.
  6.4 Vi er under ingen omstendigheter ansvarlige for noe tap eller noen skader som påføres gjennom mistenkelig, upassende, bedragersk, ulovlig eller på annen måte illegal bruk av firmaet Services fra noen brukers side eller av annen uautorisert person som benytter en gyldig brukerkonto.


 7. Valuta og betalinger

  7.1 For at det ikke skal være noen tvil, erklæres det herved at når det refereres til valuta i denne Avtalen, skal den angitte valutaen enten være Euro (€) og/eller enhver annen valuta vi aksepterer og som er i samsvar med spillerens valg av valuta for sin spillerkonto.
  7.2 En spiller med en gyldig spillerkonto kan ta ut gevinstene sine, I henhold till utbetalingsgrensene some er beskrevet I utbetalingspolitikken.
  7.3 Du forstår at alle finansielle kontotransaksjoner utføres av oss eller av elektroniske tredjepartsleverandører og/eller av finansielle institusjoner på våre vegne, samt at kontroll av finansielle kontotransaksjoner gjøres for å forhindre hvitevasking. I den grad de ikke strider mot betingelsene i denne Avtalen, samtykker du i å være bundet av betingelsene og vilkårene tilhørende slike tredjeparts elektroniske betalingsenheter og/ eller finansielle institusjoner. Vi forbeholder oss retten til å hente kredittopplysninger fra tredjeparter ved å bruke informasjonen fremlagt av deg ved opprettelse av spillerkontoen eller på annen måte.
  7.4 Vi forbeholder oss retten til å avslå godkjenning av og betaling med hvilken som helst betalingsmetode, for eksempel bestemte kredittkort, personlige sjekker, elektroniske lommebøker og andre typer betalingsmetoder. Vi forbeholder oss retten til å kreditere deg tilbake ved bruk av samme metode du tidligere benyttet til å gjøre innskuddet, så lenge dette tillates av den benyttede metoden.
  7.5 Du forstår at du ved å akseptere en bonusbetaling vi tilbyr, er bundet av reglene og bestemmelsene i vår bonuspolicy.
  7.6 Vi kan, til en hver tid, holde tilbake enhver positiv saldo på din spillerkonto mot enhver sum du skylder oss. For eksempel, dersom et oppgjør er nødvendig etter et innskudd på din spillerkonto, har firmaet rett til å trekke enhver nødvendig sum fra din spillerkonto.
  7.7 Alle innbetalinger til din spillerkonto må være fra én betalingskilde, som et kredittkort, bankkort eller betalingskort, hvor du står som kontoholder.
  Vi forbeholder oss retten til å belaste deg med administrasjonsgebyrer i forbindelse med innskudd og uttak, som beskrevet i “kassen”.
  7.8 Generelle vilkår ved bruk av e-verdikode gjennom løsning (v2.2) fra E-PRO
  • E-PRO er en betalingsløsning som tilbys av e-pengetilbyderen EMP Corp, basert på e-penger og e-lommebok.

  • E-PRO er en e-lommebok fra EMP Corp som forhandles av First Remit Limited (UK), en pengeløsningstilbyder registrert hos Her Majesty's Revenue and Customs, med sertifikatnummer 12679642 samt fult autorisert av UK Financial Conduct Authority (FCA) som en betalingsinstitusjon med referansenummer 622935.

  • E-verdikoder fra E-PRO solgt av First Remit vises på kredittkortets transaksjonshistorikkn som "nettbetaling".

  • En E-VERDIKODE består av elektroniske penger generert av EMP Cort, og fungerer som betaling for tjenester tilbud på SELGERENS NETTSTED.

  • Dersom betalingstilbyderen er EMP Corp vil transaksjonen resultere i at det opprettes og kjøpes elektroniske penger gjennom en utsteder av e-penger, som kan benyttes til å kreditere en e-lommebok. 8. Tilbakebetalingspolicy

  8.1 Ingen tilbakebetaling kan utføres for midler som er underlagt omsetningskrav eller restriksjoner.
  8.2 En forespørsel om tilbakebetaling vil kun bli vurdert dersom den blir forespurt innen de 24 første timene av den aktuelle transaksjonen, eller innen 30 (30) dager etter at en spiller har påstått at en annen person (eller en mindreårig) har tilgang til hans/hennes spillekonto.
  8.3 Hvis din forespørsel om tilbakebetaling eller omvendt transaksjon gir oss grunnlag for å kreve ytterligere verifisering av din identitet for å overholde våre lovlige og / eller forskriftsmessige forpliktelser eller for å forhindre ulovlig eller bedragersk oppførsel, kan vi tilbakeholde tilbakebetaling eller omvendt transaksjon til din identitet har blitt verifisert i samsvar med gjeldende lov.

  Omstendigheter som kan kreve at vi utfører en videre identifikasjonskontroll inkluderer (men ikke nødvendigvis er begrenset til) :(i) Du ber om at tilbakebetalingen gjøres via en annen betalingsmetode enn den som ble brukt for å gjøre innskudd til kontoen din; eller (ii) det er rimelig grunn til å mistenke at en bruker ikke har registrert spillekontoen på egne vegne (og har gjort det på vegne av noen andre, det vil si en tredjepart).

  Ved gjennomføring av identitetskontrollene nevnt i denne seksjonen [8.3], vil vi kreve en type ytterligere verifisering som er tillatt i henhold til gjeldende lov for å sikre at våre lovlige og forskriftsmessige forpliktelser oppfylles.

  I tilfelle du ikke oppfyller våre krav til ytterligere verifisering av din identitet, vil vi gjennomføre de trinnene vi må for å sikre at vi overholder våre lovlige og forskriftsmessige forpliktelser. Dette kan føre til at vi nekter din forespørsel om tilbakebetaling eller omvendt transaksjon, stenging av kontoen din og kan føre til tap av midler. Du har ikke rett til å klage på slike tiltak, med unntak av tilfeller der slik klageadgang er nødvendig i henhold til gjeldende lov i landet eller staten du bor i, og at dette ikke hindres av våre egne lovlige og forskriftsmessige forpliktelser.
  8.4 Med unntak av annet i tilbakebetalingspolicyen, bonuspolicyen eller eventuelle tilleggsbetingelser eller regler som regulerer gamblingforfremmelse til deg, skal du ikke hindres i å trekke tilbake:
  (i) Din innskuddssaldo,
  (ii) gevinster fra innsatser gjort med midler i innskuddssaldoen; og
  (iii) gevinster fra enhver bonus som ikke er underlagt omsetningskrav eller restriksjoner (eller for hvilke omsetningskrav eller restriksjoner er innfridd),unntatt der vi er pålagt å forhindre slik tilbaketrekking av midler for å overholde våre lovlige og forskriftsmessige forpliktelser (inkludert krav til anti-hvitvasking av penger). 9. Klager

  9.1 Dersom du har en klage kan du benytte linken under hvor du finner alle våre kontaktmetoder: http://www.kingcasino.com//info/contact-us-mail/
  9.2 Vi gjør vårt ytterste for å løse en innmeldt sak så raskt som mulig. Klager håndteres internt ut fra klagens hast og natur. Vi kontakter deg med en gang vi har en løsning.
  9.3 Dersom du har en forespørsel relatert til en transaksjon kan du også kontakte oss. Oppgi alle nødvendige opplysninger. Vi gjennomgår alle opplysninger og omstridte transaksjoner. Våre beslutninger er endelige.
  9.4 Hvis du av en eller annen grunn ikke er tilfreds med vår behandling av din klage, kan du klage til vår valgte ADR-tjeneste, ThePOGG.com eller Malta Gaming Authority.

  Kontaktinformasjonen til ThePOGG.com er som følger:
  Adress:PO Box 2089, Liv ingston, West Lothian, EH540GF, UK
  E-post: complaints ThePOGG
  Klager sendes via skjemaet på følgende lenke: ThePOGG.com https://thepogg.com/submit-complaint/

  Kontaktinformasjonen til MGA er som følger:
  Adress: Suite 1, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000, Malta Telephone Number: +356 21316590/1/3/4 Email: sup[email protected]
  9.5 Dersom du er bosatt i Storbritannia henvises du til Vilkårene for Storbritannia for nærmere opplysninger om hvordan du sender inn en klage.
  9.6 Hvis du spiller i EU, kan du henvise til enhver tvist du har i forbindelse med tjenestene som tilbys av selskapet gjennom Europakommisjonens nettbaserte klageportal tilgjengelig på europa.eu/consumers/odr.


 10. INGEN GARANTI

  SPILLET OG DET INTERAKTIVE SYSTEMET OG INTERNETTSIDE-INNHOLDET OG MOBIL-INNHOLDET LEVERES "SLIK DET ER". VI GIR INGEN GARANTI ELLER ERKLÆRING, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT (VED LOV, VEDTEKT ELLER PÅ ANNEN MÅTE), INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE BETINGELSER OG TILSTANDER NÅR DET GJELDER SALGBARHET, TILFREDSSTILENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, FULLSTENDIGHET ELLER NØYAKTIGHET FOR RVG- SPILLET, DET INTERAKTIVE SYSTEMET ELLER INTERNETTSIDE-INNHOLDET OG MOBIL-INNHOLDET ELLER FRAVÆR AV KRENKELSE AV GJELDENDE LOVER OG BESTEMMELSER.

  VI GIR INGEN GARANTI FOR AT RVG-SPILL, INTERAKTIVT SYSTEM OG INTERNETTSIDE-INNHOLDET OG MOBIL-INNHOLDET INNFRIR DINE KRAV, FUNGERER UAVBRUTT, TIL RIKTIG TID, SIKKERT ELLER FEILFRITT, AT FEIL VIL BLI RETTET, ELLER AT PROGRAMVAREN ELLER SERVEREN, ELLER MOBILTELEFONEN, SOM GJØR DEM TILGJENGELIGE, ER FRI FOR VIRUS ELLER PROGRAMFEIL ELLER REPRESENTERER FULL FUNKSJONALITET, NØYAKTIGHET ELLER PÅLITELIGHET FOR MATERIALET, ELLER NÅR DET GJELDER RESULTATER ELLER NØYAKTIGHET FOR NOEN INFORMASJON SOM DU HAR SKAFFET DEG MED firmaet-TJENESTENE.

  VI SKAL PÅ INGEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR TING SOM VIRUS OG PROGRAMVARE-, KOMMUNIKASJONS- ELLER SYSTEMFEIL SOM ER KNYTTET TIL KONTOOPPGJØR ELLER ANDRE DELER AV SELSKAPETS TJENESTER OG DET INTERAKTIVE SYSTEMET, ELLER FOR ANDRE TING SOM FØRER TIL TAP AV DATA, GEVINSTER ELLER BONUSER, TING SOM ER ANALOGT MED DETTE ELLER SKADER PÅ DATAUTSTYR, PROGRAMVARE ELLER MOBILE ENHETER. VI FORBEHOLDER OSS OGSÅ RETTEN TIL Å UGYLDIGGJØRE ALLE AKTUELLE RVG-SPILL, UGYLDIGGJØRE EVENTUELLE UTBETALINGER, UGYLDIGGJØRE EVENTUELLE BONUSER OG IGANGSETTE ANDRE TILTAK FOR Å RETTE OPP SLIKE FEIL, MED VI ER IKKE PÅLAGT Å TILBY SIKKERHETSNETTVERK OG/ELLER SYSTEMER ELLER LIGNENDE TJENESTER.

  VED VIRUS OG PROGRAMVARE-, KOMMUNIKASJONS- ELLER SYSTEMFEIL SOM ER KNYTTET TIL KONTOOPPGJØR ELLER ANDRE DELER AV SELSKAPETS TJENESTER OG/ELLER DET INTERAKTIVE SYSTEMET, SOM FØRER TIL AT DU MOTTAR GEVINSTER, BONUSER OG/ELLER AT DU GENERERER EKSTRA GEVINSTER OG/ELLER BONUSER FRA SLIKE GEVINSTER OG/ELLER BONUSER UTOVER DET DU HAR KRAV PÅ, FORBEHOLDER VI OSS RETTEN TIL Å KORRIGERE KONSEKVENSENE AV SLIKE FEIL ELLER VIRUS, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING AV:

  (1) UGYLDIGGJØRING AV GEVINSTER OG/ELLER BONUSER OG/ELLER EVENTUELLE EKSTRA GEVINSTER GENERERT FRA SLIKE GEVINSTER OG/ELLER BONUSER;
  (2) TREKKE GEVINSTER OG/ELLER BONUSER OG/ELLER EVENTUELLE EKSTRA GEVINSTER GENERERT FRA SLIKE GEVINSTER OG/ELLER BONUSER FRA DIN SPILLERKONTO; OG/ELLER
  (3) REGNE GEVINSTER OG/ELLER BONUSER OG/ELLER EVENTUELLE EKSTRA GEVINSTER GENERERT FRA SLIKE GEVINSTER OG/ELLER BONUSER MOT PENGER SELSKAPET SKYLDER DEG.

  VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOEN HANDLINGER ELLER UNNLATELSER FRA DIN INTERNETT-LEVERANDØR, ELLER MOBILTELEFONSELSKAP, ELLER ANNEN TREDJEPART SOM DU HAR INNGÅTT AVTALE MED FOR Å FÅ TILGANG TIL SERVEREN DER firmaet SERVICES LIGGER.

 11. Begrensning av ansvar

  11.1 Du godtar herved at spilling kan føre til tap av penger, samt at alle tap som har oppstått for deg som følge av å spille på tjenestene til selskapet utelukkende er ditt eneansvar.
  11.2 Din beslutning om å bruke firmaet Services er gjort etter ditt eget skjønn og på din egen risiko.
  11.3 Vi er ikke ansvarlige i eller utenfor kontrakt for uaktsomhet eller andre former for tap eller skader som oppstår i forbindelse med eller er relatert til din bruk av firmaet Services eller det interaktive systemet, verken direkte eller indirekte, inkludert, uten begrensning, erstatning for tap av virksomhet, inntektstap, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller andre typer økonomisk eller konsekvensmessig tap (selv i tilfeller der vi har fått beskjed av deg om muligheten for slikt tap eller slik skade).
  11.4 Vi er ikke ansvarlige i eller utenfor kontrakt for uaktsomhet eller andre former for tap eller skade som oppstår i forbindelse med eller er relatert til din bruk av koblinger brukt i forbindelse med firmaet Services. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på webområder du kommer til ved å klikke på koblingene.
  11.5 Du bekrefter at vi ikke er ansvarlige overfor deg eller tredjeparter for endringer på, sperring av eller avvikling av firmaet Services.
  11.6 Uten fravikelse fra avsnitt 10, samtykker du i at dersom det interaktive systemet eller firmaet Tjenestene ikke lykkes i å fungere riktig som et resultat av, men ikke begrenset til, enhver forsinkelse eller avbrytelse i drift eller overførsel, ethvert tap eller korrupsjon av data eller feil på kommunikasjonslinjer, enhver persons misbruk av firmaet Tjenestene eller dets innhold eller enhver feil eller forsømmelse av innhold eller andre omstendigheter utenfor vår kontroll:

  a. firmaet vil ikke være ansvarlig for noe tap, inkludert tap av premier, som kan følge; og
  b. dersom en slik feil resulterer i økning i premier skyldt eller betalt til deg, har du ikke rett til disse premiene. Du skal umiddelbart informere firmaet om feilen og skal tilbakebetale ethvert beløp betalt til din spillerkonto ved en feiltakelse til firmaet (som foreskrevet av firmaet) eller firmaet kan etter skjønn trekke en sum lik premien fra din spillerkonto eller trekke en slik sum fra ethvert beløp firmaet skylder deg.


 12. Feil og avbrutte spill, funksjonsfeil

  12.1 Ved funksjonsfeil i et spill blir alle innsatser annulert.
  12.2 Dersom et spill starter men feiler grunnet system feil skal Aragon International Ltd refundere innsatsen spilt til deg ved å kreditere den til din spillerkonto, eller dersom kontoen ikke lenger eksisterer ved å tilbakebetale deg på en passende måte; og dersom du har en oppsamlet kreditt ved tidspunktet for feilen så skal spillerkontoen din krediteres med en tilsvarende pengeverdi, eller dersom kontoen ikke lenger eksisterer ved å tilbakebetale deg på en passende måte.
  12.3 Dersom Aragon International Limited ved en feil krediterer kontoen din med gevinster som ikke tilhører deg, enten grunnet tekniske problemer, menneskelig feil, feil i utbetalingstabeller, feil i programvare eller feil på annen mate, så forblir beløpet tilhørende Aragon International Limited og beløpet vil overføres fra din spillerkonto. Dersom du har tatt ut midler som ikke tilhører deg før Aragon International Limited har blitt kjent med feilen, skal beløpet uten forbehold om bruk av andre rettsmidler eller andre virkemidler som måtte være tilgjengelig gjennom lov, anses som en gjeld du skylder til Aragon International Limited. Ved en feilaktig kreditering er du forpliktet til å umiddelbart meddele dette gjennom e-post til Aragon International Limited.


 13. Skadeerstatning

  13.1 Du godtar at du vil kompensere, forsvare og holde oss og våre ledere, styremedlemmer, ansatte, selgere, kontraktører og leverandører skadesløse for alle fordringer, erstatningskrav, skader, tap, kostnader og utgifter, inkludert juridiske avgifter, som oppstår på grunn av brudd på denne Avtalen av deg, og andre erstatningskrav som oppstår som et resultat av din bruk av firmaet Services eller andre personers bruk av firmaet Services ved hjelp av din brukerinformasjon, uansett om slik bruk skjer med eller uten ditt samtykke.
  13.2 I tillegg til ethvert annet tilgjengelig middel, hvis du bryter noen av disse betingelsene og vilkårene i denne Avtalen eller firmaet har rimelig grunn til å mistenke deg for brudd på betingelsene og vilkårene i denne Avtalen, i tillegg til andre midler tilgjengelig for firmaet, vil dine premier kunne holdes som pant etter NGIs bestemmelsesrett og firmaet kan holde tilbake ethvert positivt beløp eksisterende på din spillerkonto på dette tidspunktet som følge av enhver skade eller andre beløp du skylder firmaet i påvente av etterforskning og /eller konklusjon av en eventuell rettergang. Manglende evne til å overholde denne Avtalen kan også føre til diskvalifisering, stenging av spillerkonto og/ eller rettsforfølging.


 14. Endringer i avtalen

  14.1 Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne avtalen, spilleregler, bonuspolicy og retningslinjer for utbetaling når som helst, så vi oppfordrer deg til å besøke denne siden ofte for å bli oppdatert om eventuelle endringer i disse vilkårene. Vi vil i forkant gi beskjed til deg via kontoen din i tilfelle betydelige endringer av disse vilkårene for bruk (og eventuelle relaterte vilkår) og / eller vi vil sende deg en e-post om slike endringer i e-postadressen som er knyttet til kontoen din. Slike vesentlige endringer vil tre i kraft syv (7) dager etter at slik varsel ble gitt på noen av de ovennevnte metodene.
  Ellers er alle andre endringer i disse brukerbetingelsene effektive som angitt ג€ Sist revidert ג€ dato, og din fortsatte bruk av tjenestene etter sist oppdatert dato vil utgjøre aksept av og samtykke til å være bundet av disse endringene.
  14.2 Hvis du er uenig med endringene som er gjort i denne avtalen og / eller i personvernreglene, spillereglene, bonuspolicyen og retningslinjer for utbetaling, bør du umiddelbart stoppe all aktivitet på spillekontoen din, inkludert bruk av selskapets tjenester, stenge spillekontoen din og be om at vi opphever deg fra all korrespondanse fra selskapets tjenester.
  14.3 All bruk av spillerkontoen anses som en indikasjon på at du er klar over og har godtatt endringene vi har gjort i henhold til punkt 12.1 og 12.2 ovenfor.
  14.4 Hvis du ikke er enig i endringene vi har gjort i denne Avtalen og/eller personvernpolicy, spillregler, bonuspolicy og retningslinjer for utbetaling, skal du straks avslutte all aktivitet på din spillerkonto, inkludert bruk av firmaet Services, avslutte din spillerkonto og be om at vi avslutter abonnementet ditt for all korrespondanse fra firmaet Services.


 15. Chatfunksjon

  15.1 Som en del av din bruk av firmaet-tjenestene kan vi tilby deg en chatfunksjon. Denne blir moderert og kontrollert. Vi forbeholder oss retten til å følge med på denne funksjonen og registrere alle utsagn som blir gitt gjennom den. Din bruk av chatfunksjonen er underlagt følgende regler:

  15.1.1 Du skal ikke komme med utsagn som er seksuelt eksplisitte eller svært krenkende, inkludert uttrykk med fordommer, rasisme, hat eller banning.
  15.1.2 Du skal ikke komme med utsagn som er krenkende, nedsettende eller trakasserende overfor operatørene hos firmaet Services.
  15.1.3 Du skal ikke komme med utsagn som annonserer, promoterer eller på annen måte er knyttet til andre Internett-selskaper.
  15.1.4 Du skal ikke komme med utsagn om firmaet, firmaet Services, eller annet Internett-område(r) som er knyttet til firmaet, som er usanne og/eller ondsinnede og/eller skadelige for firmaet.
  15.1.5 Du skal ikke gjøre samarbeid gjennom chatrommet eller separate chatter.
  15.2 Hvis du bryter noen av bestemmelsene ovenfor knyttet til chatfunksjonen, har firmaet rett til å avslutte din spillerkonto umiddelbart. Ved slik avslutning vil firmaet betale deg tilbake eventuelle penger som er på din spillerkonto og overstiger eventuelt beløp du skylder oss på dette tidspunktet. Chatromfunksjonen kan bli fjernet av Aragon International Ltd dersom den misbrukes.

  VENNLIGST MERK: Når du bruker chattetjenesten, kan personopplysninger som du oppgir, leses, innsamles eller brukes av selskapet, og selskapet er ikke og skal ikke være ansvarlig for den personlig identifiserbare informasjonen du velger å sende via chattetjenesten. Mistenkelige chatter vil bli rapportert til de relevante myndighetene.

 16. Diverse

  16.1 Før en gevinst utbetales for et RVC-spill du vinner, må det valideres i henhold til denne Avtalen og de reglene og prosedyrene selskapet har bestemt. Vi forbeholder oss retten til å treffe den endelige avgjørelsen når det gjelder RVG-spillets gevinststatus, og vår avgjørelse er endelig og (avhengig av vilkårene for Storbritannia) bindende og kan ikke ankes.
  16.2 Vi kan etter eget skjønn avstå fra å registrere og tildele spillerkonto til et hvilken som helst individ, lukke en spillerkonto, og/eller begrense eller nekte en innsats. I tråd med punktene i denne avtalen vil vi oppfylle allerede inngåtte kontraktsmessige forpliktelser dersom en spillerkonto lukkes eller nektes spill.
  16.3 Ved å undertegne denne Avtalen og krysse av i den aktuelle boksen ved registreringen samtykker du herved i å motta meldinger eller reklame fra selskapet om sine tjenester eller produkter inkludert via elektronisk post og SMS.
  16.4 Vi forbeholder oss retten til å innstille, endre, modifisere, legge til eller fjerne ethvert RVG spill brukt av firmaet Services uten forhåndsvarsel til våre spillere og med umiddelbar effekt. Vi er ikke ansvarlig for ethvert tap påført deg som følger av utførte endringer og du har ingen erstatningskrav mot firmaet i slike tilfeller.
  16.5 Vi forbeholder oss retten til regelmessig å tilby bonuser og/eller kampanjer og spesialtilbud, og alle slike tilbud har egne regler og betingelser. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake disse spesialtilbudene og bonusene når som helst. Dersom firmaet mener at en bruker av firmaet Tjenestene misbruker eller forsøker å misbruke en bonus eller en annet tilbud, eller er egnet til å dra fordel av en NGIs spill-policy gjennom misbruk eller dårlige hensikter, kan firmaet nekte, holde tilbake eller trekke fra enhver bruker enhver bonus eller tilbud, eller oppheve en hver policy med hensyn til denne spilleren, enten permanent eller midlertidig, eller stenge denne brukerens tilgang til firmaet Tjenestene og/ eller stenge denne brukerens spillerkonto. . I tillegg reserverer firmaet seg retten til å avslå ventende utbetalinger under disse forholdene.
  16.6 Du godtar at vi etter eget skjønn overdrar denne avtalen, helt eller delvis, til en tredjepart eller person etter forutgående valg til deg, og at det vil bli ansett som at du har gitt dit samtykke til slik overdragelse dersom du fortsette å benytte Aragon International LTD. Services etter et slikt forutgående varsel.
  16.7 Du forstår at du kommer til å motta elektroniske meldinger fra oss, som blir publisert via firmaet Services eller sendt til deg via e-post. Alle slike meldinger anses som "skriftlige" og anses å være mottatt av deg etter 4 virkedager enten du har mottatt dem eller ikke.
  16.8 Håndhevingen eller gyldigheten av deler av denne Avtalen skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevingen av resten av denne Avtalen.
  16.9 Denne Avtalen inneholder hele Avtalen mellom deg og oss når det gjelder bruk av firmaet Services.
  16.10 Denne Avtalen er opprinnelig skrevet på engelsk. Hvis det er uoverensstemmelse mellom betydningen i en oversatt versjon av denne Avtalen og den engelske versjonen, er det betydningen i den engelske versjonen som gjelder.
  16.11 Intet avkall gjort av oss på noen av vilkårene i denne Avtalen skal fortolkes som et avkall på noe tidligere eller senere brudd på noen av vilkårene i denne Avtalen.
  16.12 Med mindre anderledes uttrykkelig erklært, vil intet i denne Avtalen skape eller tildele rettigheter eller andre fordeler til en tredjepart.
  16.13 Intet i denne Avtalen skal tolkes som opprettelse av virksomhet, partnerskap, tillitsforhold eller en annen form for sammenføyd forretning mellom deg og oss.


 17. Gjeldende lovgivning

  Denne Avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene på Malta, og (med mindre du er bosatt i Storbritannia) overdrar du ugjenkallelig, til vår fordel, eksklusiv jurisdiksjon til rettsvesenet på Malta for å avgjøre eventuell uenighet (inkludert anmodning om avvisning av krav samt motkrav) som kan oppstå i forbindelse med opprettelse, gyldighet, virkning, tolkning og håndhevelse av denne Avtalen eller rettsforholdene som er etablert av Avtalen, eller som på annen måte oppstår i forbindelse med denne Avtalen.


Denne Avtalen er blitt oppdatert den 03.07.2022.
Version 257

SKRIV UT OG TA VARE PÅ EN KOPI AV DENNE AVTALEN TIL EGET BRUK.